Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie objęte są 2-letnią gwarancją. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę produktu, bardzo proszę o kontakt mailowy ( sklep@superamix.pl ) lub telefoniczny ( 503 396 625 ). Poniżej znajduje się formularz reklamacyjny, jego odesłanie wraz z produktem nie jest obowiązkowe. Odpowiedzi na reklamację udzielimy najszybciej jak to tylko możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni.

GTH Media Wojciech Kastelik

ul. Wielicka 107

30-552 Kraków

e-mail: sklep@superamix.pl

tel. +48 503 396 625

????????????????????

miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ?.???????????????????????????????????

Adres konsumenta (-ów) ??????????????????????????????????????????

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ???????????????????????...

[nazwa produktu]: ???????????????????????

jest wadliwy. Wada polega na ??????????????????
???????????????????????????????

Wada została stwierdzona w dniu ?????????????????????? .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

? wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
obniżenia ceny towaru o kwotę ????????????.?.. (słownie: ?????????????? ???????????) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ??????????????????????????? ?????????????????????.??????????..???.. / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ???????????? ?????????????????????????????????..????????????.. na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

Z poważaniem

??????????.???????????..